§ Zakres usług - Zastępstwo procesowe i obrona w sprawach karnych

 

 

  » doradztwo prawne oraz reprezentowanie Klientów z zakresu prawa karnego (w tym karnego skarbowego) oraz prawa wykroczeń

  » doradztwo prawne z zakresu prawa procesowego cywilnego i administracyjnego

  » doradztwo prawne i reprezentacja z zakresu prawa rodzinnego

  » dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, uproszczonym nakazowym i upominawczym