§ Zakres usług prawniczychPrawo upadłościowe

 

 

  » sporządzanie wniosków i nadzór w imieniu dłużnika w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

  » zgłaszanie wierzytelności i reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym