§ Kancelaria Adwokacka Piotr Szymkowiak — Działalność  PRO BONO

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczeństwa, Kancelaria Adwokacka Piotr Szymkowiak bierze czynny udział w programie organizowanym przez Naczelną Radę Adwokacką "Adwokaci pro bono" w ramach bezpłatnych porad prawnych.  Pomoc potrzebującym  jest jedną z podstawowych misji polskiej palestry. Dwa razy w roku — wiosną i jesienią — odbywają się ogólnopolskie dni bezpłatnych porad prawnych. System darmowej pomocy prawnej adwokata działa od początku 2016 roku.

Z darmowej pomocy prawnej skorzystać mogą:


- młodzież do 26 roku życia
- seniorzy po ukończeniu 65 lat
- osoby posiadające kartę Dużej Rodziny
- kombatanci
- weterani
- osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej

 

 
 

§ MODEL STARANNOŚCI PROFESJONALNEGO PRAWNIKA

 

Sąd Najwyższy opublikował model staranności profesjonalnego prawnika, którego cechuje:

- dbałość o prowadzenie sprawy
- znajomość prawa i aktualnej wykładni
- podejmowanie czynności procesowych o charakterze ostrożnościowym, uwzględniających rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie
- korzystanie z dopuszczalnych prawem środków w celu korzystnego rozstrzygnięcia sprawy mocodawcy
- informowanie mocodawcy o podejmowanych czynnościach i skutkach prawnych