§ Zakres usług prawniczychPrawo pracy

 

 

  » sporządzanie umów ze stosunku pracy

  » sporządzanie regulaminów z uwzględnieniem specyfiki podmiotu gospodarczego

  » doradztwo w zakresie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, w tym także w ramach procesów restrukturyzacji zatrudnienia

  » reprezentowanie przed sądem pracodawców lub pracowników w sporach pracowniczych