§ Kancelaria Adwokacka Piotr Szymkowiak - Oferta usług prawniczych

 

Kancelaria oferuje pełny zakres usług w obszarze szeroko rozumianego

 » prawa cywilnego, rodzinnego w tym postępowania o rozwód, separację i alimenty, prawa spadkowego m.in. postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 » prawa nieruchomości, regulowanie stanów prawnych
 » prawa gospodarczego
 » prawa karnego, karno-skarbowego oraz wykroczeń
 » prawa administracyjnego
 » prawa spółdzielczego
 » prawa pracy
 » prawa ubezpieczeń społecznych
 » windykacja i dochodzenie należności tj. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, wezwań do zapłaty na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi, urzędami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

 

§ Kancelaria Adwokacka Piotr Szymkowiak oferuje:

 

 » udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach Klientów
 » sporządzanie pism procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych,
 » sporządzanie wezwań przed egzekucyjnych i egzekucyjnych
 » sporządzanie  pisemnych opinii i analiz prawnych
 » dokonywanie interpretacji przepisów prawnych
 » reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji i przed organami władzy publicznej

 

§ Cennik usług adwokata

Wynagrodzenie adwokata opiera się o system wynagrodzenia  zryczałtowanego i jest zawsze ustalane z Klientem indywidualnie na podstawie  jasno określonych zasad przed  rozpoczęciem współpracy. Zależy ono od rodzaju sprawy i nakładu pracy.