§ Adwokat Piotr SZYMKOWIAK - O adwokacie...

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1979 roku uzyskał tytuł mgr prawa. W latach 1980-82 odbył aplikację sędziowską zdając w 1982 roku egzamin sędziowski. W 1985 roku zdał uzupełniający egzamin radcowski przed Okręgową Komisją Arbitrażową w Katowicach i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych  w Katowicach.

Jako radca prawny pracował w latach 1985-93. W 1991 roku ukończył Kurs dla Likwidatorów Przedsiębiorstw Państwowych organizowany przez Delegaturę Przekształceń Własnościowych w Warszawie. W 1993 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej i od 1993 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką  w Bielsku - Białej przy ul. 3-go Maja 1.

W trakcie praktyki adwokackiej pełnił funkcje likwidatora przedsiębiorstw państwowych i spółek, a także sprawował obowiązki w radach nadzorczych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej obecnej kadencji (2017 - 2020), a także był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej poprzedniej kadencji w latach 2013 - 2016.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej m.in. w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych i małżeńskich majątkowych. Zajmuje się także sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa karnego i cywilnego w szczególności prawa rzeczowego i spadkowego.
W wolnym czasie interesuje się sportem, lubi dobre książki, góry, narty i podróże.

 

§ Adwokat Piotr Szymkowiak - doświadczenie i rzetelność

 

Wybrane firmy i Klienci, którzy byli obsługiwani przez Adwokata Piotra SZYMKOWIAK:

 

1. FIAT AUTO POLAND, Bielsko-Biała
2. URZĄD REJONOWY, Bielsko-Biała
3. WZD - Warzywniczy Zakład Doświadczalny,  Pszczyna
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa "SARNI STOK" Bielsko-Biała
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "BESKID", Bielsko-Biała
6. ZEC CARBON, Bielsko-Biała
7. DROGI I MOSTY Spółka z o.o. Bielsko-Biała

8. ZEF - Spółka Akcyjna Pszczyna
9.  "ROY" s.c. , Żywiec
10. "RONDO" sp. z o.o., Żywiec
11. "REMBUD"  sp. z o.o., Bielsko-Biała
12. "MIRBUD" Przeds. Wielobranżowe, Bielsko-Biała
13. "WALLACH" s.c., Bielsko-Biała
14. "BESKIDIANA" sp. z o.o., Bielsko-Biała
15. Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bielsko-Biała

Adwokat Piotr Szymkowiak - Kancelaria Adwokacka Bielsko-Biała