§ Zakres usług prawniczychPrawo rodzinne i spadkowe

 

  » sprawy o rozwód oraz separację

  » unieważnienie małżeństwa

  » sprawy majątkowe, w tym sądowe zniesienie współwłasności, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
uregulowanie kwestii zarządu majątkiem

  » sprawy ze stosunku między rodzicami a dziećmi (w tym pomoc w uzyskaniu alimentów - pozew o alimenty)

  » ustalenie pochodzenia dziecka w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka

  » sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego i testamentowego

  » sądowy dział spadku

  » dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

 

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i spadkowych osobom, które na stałe przebywają  poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.