§ Zakres usług prawniczychPrawo obrotu nieruchomościami

 

 

  » sporządzanie i doradztwo w zakresie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów przedwstępnych

  » pomoc prawna w zakresie ustalania stanu prawnego nieruchomości

  » doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości, zawierania umów dzierżawy, najmu, podnajmu nieruchomości

  » reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w postępowaniu wieczystoksiegowym