§ Zakres usług prawniczych — Prawo gospodarcze i cywilne

 

  » sporządzanie umów, doradztwo w zakresie treści umów, negocjowanie w imieniu Klienta treści umów

  » opiniowanie umów stosowanych przez przedsiębiorców w relacji z Klientem, Konsumentem pod kątem tzw. klauzul niedozwolonych

  » sporządzanie pism procesowych (pozwy, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty)

  » opracowywanie statutów oraz wszelkich regulaminów spółdzielni, przygotowywanie i udział w zebraniach członków oraz innych organów Spółdzielni

  » rejestracja podmiotów

  » przygotowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy składanych do właściwych rejestrów, w tym Krajowego Rejestru  Sądowego

  » obsługa bieżąca przedsiębiorstw

  » obsługa prawna organów osób prawnych

  » obsługa prawna w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych